Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Vrouwenhof 21 Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Vrouwenhof21 Fotografie
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf:

Vrouwenhof21 Fotografie VOF
Vrouwenhof 21
4635 AD. Huijbergen
Nederland
BTW nr. 858470202B01
[email protected]

Dupho

Vrouwenhof21 Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemene fotografenfederatie was) welke je kunt bekijken of kunt downloaden. https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Vrouwenhof21 Fotografie  gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Vrouwenhof21 Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Vrouwenhof21 Fotografie  

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn  7 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten met uren met diverse albums. Bij elk pakket kan een los uur a €125,- worden bijgeboekt

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemde voorschot in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. 

De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het geaccordeerde terug sturen van de offerte.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Het pakket op vrijdagen kan enkel in overleg worden uitgebreid, mits er op zaterdag geen bruiloft is tegen de op dat moment geldende pakketprijzen.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes voor bedrijven zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Voor bruidsfotografie voor particulieren zijn de prijzen inclusief btw.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Vrouwenhof21 Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken (al zijn er altijd witte paraplu’s aanwezig).

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Vrouwenhof21 Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Vrouwenhof21 Fotografie  bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website.

Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend voor drukwerk in het definitieve album.

Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ruwe ‘RAW’ bestanden op de voor Vrouwenhof21 Fotografie  typerende wijze van bewerken en omgezet naar jpg.


Foto’s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen als zij op een spread in het album worden geplaatst, zoals een complementerende witbalans. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hiervoor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn.

Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album. Uiteraard worden deze op de hoogste mogelijke resolutie geleverd in jpg.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Vrouwenhof21 Fotografie  is hier niet voor verantwoordelijk.
Het eerder minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

Voor fotografie portret / familiefotografie
 De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie:
Bij zes uur fotografie (pakket ‘Basis”) worden minimaal 250 foto’s geleverd. Bij 8 uur (Pakket ‘Trouwdag’) worden minimaal 350 foto’s geleverd. Bij pakket ‘Compleet’ worden er minimaal 450 foto’s geleverd.
De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van personen of producten te registreren) tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s van het blog mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Vrouwenhof21 Fotografie er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Vrouwenhof21 Fotografie  

De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1200 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot, dus door anderen dan fotografen die voor Vrouwenhof21 Fotografie werkzaam zijn, is niet toegestaan.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel, mits met naamsvermelding.

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit de reportage mogen door Vrouwenhof21 Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.
Niet mogen publiceren van de beelden moet expliciet vermeld worden vóór aanvang van de shoot / trouwdag.

Fotografen

Bij het aangaan van een samenwerking van Vrouwenhof21 Fotografie  zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van Vrouwenhof21 Fotografie  Het inhuren van een andere fotograaf buiten Vrouwenhof21 Fotografie om is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor wij zijn geboekt.

Auteursrecht foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden.

De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken.

–     De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Vrouwenhof21 Fotografie” , naast vermelding van de website: www.vrouwenhof-fotografie.nl

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf “leading” is voor het vastleggen van momenten. Uiteraard is goed overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan.  Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden ‘door het beeld lopen’. Als fotograaf zullen wij uiteraard ons uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Vrouwenhof21 Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.
Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hier voor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.


Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum

De voorkeur foto’s voor het trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij Vrouwenhof21 Fotografie, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze drie maanden kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht.
Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van Vrouwenhof21 Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Vrouwenhof21 Fotografie  maakt het album op met als basis de door jullie gekozen fotobestanden. 
De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd.

Let op: Binnen een half jaar dient het album besteld te worden. Na dit half jaar vervalt het recht op een album, tenzij er vooraf overleg over is geweest.

De favoriete foto’s voor het trouwalbum kunnen eenvoudigweg per ‘wetransfer.com’ verstuurd worden.
Het bruidspaar ontvangt binnen 1 tot 2 weken na het aanleveren van de gewenste foto’s voor het album de eerste layout van het trouwalbum. Men heeft vervolgens 2 weken de tijd om feedback te geven op het fotoalbum. De fotograaf houdt uiteraard  rekening met eventuele vakanties van het bruidspaar.

Het album wordt door de Vrouwenhof21 Fotografie  zelf opgemaakt. Men ontvangt een pdf ter goedkeuring en men kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven of er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden. Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden. Voor wijzigingen geldt een maximum aanpassingsduur van 1 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Voor deze extra tijd kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken.

Indien men niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken, zal het album niet meer in productie worden genomen.
Prijzen in de offerte genoemd  voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Het album kan per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen). Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Vrouwenhof21 Fotografie goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt.
Bij schade na verzenden vanuit Vrouwenhof21 Fotografie naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Vrouwenhof21 Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL). Prijzen in de offerte genoemd  voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:
De factuur wordt uiterlijk twee dagen na de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient binnen 8 dagen te worden betaald.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Technische problemen.

Vrouwenhof21 Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon en Sony met drie camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Vrouwenhof21 Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
Vrouwenhof21 Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Vrouwenhof21 Fotografie  probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor ons zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is Vrouwenhof21 Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Vrouwenhof21 Fotografie uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor Vrouwenhof21 Fotografie  fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Vrouwenhof21 Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Vrouwenhof21 Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het bewerken van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

Vrouwenhof21 Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien het bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

De reiskosten zijn inclusief tot 100 km bij pakket ‘Basis’ en ‘Trouwdag’. Extra kilometers zullen worden berekend tegen €0,50

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien Vrouwenhof21 Fotografie ook in de avond aanwezig is  zal er voor de Vrouwenhof21 Fotografie voor een maaltijd worden gezorgd.
Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Vrouwenhof21 Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

Disclaimer

Vrouwenhof21 Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Vrouwenhof21 Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Vrouwenhof21 Fotografie en personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Vrouwenhof21 Fotografie  het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.